Bericht van de dorpsraad

Voorafgaand aan de vergadering van 29 november, heeft de dorpsraad intern beraad gevoerd over de situatie die is ontstaan na de aankondiging van de gemeente Edam-Volendam om 12 wooneenheden te plaatsen op het sportveld in Beets. Alle gebeurtenissen hebben impact gehad op de leden de raad. Zeker in het heetst van de strijd was dit voor de dorpsraadleden bijzonder vervelend en aangrijpend. Nu de rust weer een beetje was wedergekeerd hebben we onszelf de vraag gesteld: hoe nu verder? Na alles te hebben afgewogen komen we tot de conclusie dat we niet verder kunnen als raad. Na vanochtend overleg te hebben gevoerd met het lid dat gisteren niet aanwezig kon zijn, heeft de dorpsraad unaniem besloten om af te treden. 

Het vroegtijdige, geheim te houden contact tussen dorpsraad en gemeente heeft een wig gedreven tussen de dorpsraad en (een deel van) het dorp. Door de gemaakte beloften betreffende inspraak en onderzoek niet na te komen, heeft de gemeente dit probleem nog verergerd. Het vertrouwen is beschadigd en juist in deze lastige situatie, heeft het dorp een dorpsraad nodig waar iedereen vertrouwen in kan hebben. De bijzondere aard van de dorpsraad, zonder een mandaat verkregen door verkiezingen, maakt dat het kunnen functioneren van de raad afhankelijk is van dit vertrouwen. We kwamen dit gisteren duidelijk tegen toen we de uitnodiging van de burgemeester ontvingen om een gesprek te voeren over de vertrouwensbreuk. Als we dat gesprek zouden voeren, zou door een gebrek aan vertrouwen het idee kunnen ontstaan dat we behalve over het herstel van vertrouwen ook het plan voor het sportveld zouden bespreken. Het zou ook haast onmogelijk zijn om het er niet over te hebben. Wat ons de gesprekspartner van de gemeente zou maken die we niet willen zijn. Die fout hebben we eerder gemaakt toen we onder embargo met de gemeente over de plannen spraken. 

Kortom, we kunnen niet verder met de gemeente omdat een gesprek over herstel van vertrouwen onmogelijk is. En we kunnen niet de stem zijn van Beets, omdat er een gebrek aan vertrouwen is waar we overigens ook begrip voor hebben. De kans om als dorp inspraak te hebben in de plannen is het dorp immers ontnomen. Op de vraag die we onszelf stelden of we als raad toch nog een bijdrage konden leveren, is het antwoord: nee. De dorpsraad komt tot de conclusie dat aftreden de enige optie is en dat we daarmee nog het best het belang van het dorp dienen. 

De dorpsraad wil het dorp bedanken voor de manier waarop we de afgelopen periode met elkaar zijn omgegaan. Ondanks de kritiek hebben we goed het gesprek met elkaar kunnen voeren en konden we eerlijk zijn naar elkaar. Naast kritiek was er ook begrip voor de lastige positie waarin de dorpsraad zich bevond en waren er steunbetuigingen. We hebben een mooi dorp en niks is het waard om verdeeld te raken. Ondanks het handelen van de gemeente is dat ook niet gebeurd. 

Ondanks de bijzondere positie van een dorpsraad, kan een dorpsraad onder normale omstandigheden van meerwaarde zijn voor een gemeenschap als Beets. De dorpsraad roept inwoners van Beets op om zich aan te melden voor de continuïteitscommissie. Deze commissie krijgt als taak om een nieuwe raad te formeren en daarvoor ten minste vijf bestuursleden te vinden. Meld je aan door een mail te sturen naar info@dorpsraadbeets.nl. Wil je er eerst over spreken? Geef dit dan graag aan in de mail. 

Eén gedachte op “Bericht van de dorpsraad

  1. Gerard Kramer

    We hebben naar mijn mening voor Beets een duidelijke behoefte aan jonge, energieke leden voor een nieuwe dorpsraad die, waar en wanneer nodig, effectief en pro-actief kunnen handelen en die er zijn voor het welzijn van Beets en zijn inwoners !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *