Over ons

De dorpsraad van Beets is opgericht 29 mei 2007. Beets hoorde toen nog bij de gemeente Zeevang. De dorpsraad heeft als doelstelling om een brug te slaan tussen het dorp Beets en het gemeentebestuur van de Gemeente Edam-Volendam.

In de Dorpsraad komen allerlei onderwerpen aan de orde die het dorp aangaan met als doel de leefomgeving in het dorp te behouden of te verbeteren. Daarvoor wordt contact onderhouden met de gemeente, de school, het dorpshuis, Stichting Kerk en natuurlijk u, de inwoner van Beets.

De dorpsraad is geen democratisch gekozen raad en heeft dan ook geen mandaat van de Beetsenaren om besluiten te nemen namens het dorp. Wel kan de dorpsraad signalen uit het dorp oppikken en bespreekbaar maken. Ook kan de dorpsraad een rol spelen bij het ontwikkelen van plannen en het opstellen van een woonvisie op ons dorp. Wij zien onze rol daarbij als faciliterend. Een plan kan pas worden gepresenteerd als er voldoende draagvlak is bij de inwone