Agenda & stukken

Het is nog niet mogelijk om alle stukken te delen via de website. Daar wordt aan gewerkt. Hieronder de agenda voor de openbare vergadering van woensdag 29 november. Aanvang: 20.00 uur (in de Kerk)

Deze agenda is gelijk aan de agenda van 8 november. Toen kwamen we er niet aan toe omdat de volledige vergadering in het teken stond van de plannen van de gemeente voor het sportveld.

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen dorpsraadvergadering 13 september
  4. Ontwikkelingen rond Beets 123
  5. Voortgang enquĂȘte Dorpsvisie
  6. Voortgang website
  7. Mobiliteit en Verkeersveligheid
  8. Pakketdepot
  9. Rondvraag
  10. Sluiting