Vergaderingen

De vergaderingen van de dorpsraad zijn in principe openbaar. Behalve als het om interne zaken gaat, of als de gemeente vraagt om een onderwerp eerst onder embargo te bespreken.

Bij vergaderdata kun je zien wanneer de dorpsraad vergadert en of de vergadering openbaar is. Je ben altijd van harte welkom en je hoeft je niet van tevoren aan te melden.