Vergadering 8 november

De openbare vergadering van 8 november stond volledig in het teken van het gesprek van de dag in ons dorp: de aankondiging van de gemeente Edam-Volendam om 12 wooneenheden te plaatsen op het evenemententerrein achter de kerk. Er was kritiek op de dorpsraad en de raad heeft zich deze kritiek ook aangetrokken. Bij aanvang van de vergadering las voorzitter Jan van Weerdenburg namens de dorpsraad een brief voor aan een volgestroomde vergaderzaal in de kerk. Het gesprek dat daarna volgde was niet gemakkelijk maar wel constructief. Ondanks de emoties en de verschillende meningen was men in staat om naar elkaar te luisteren en samen weer vooruit te kijken.

Na afloop van de vergadering hebben de dorpsraad en het actiecomité met elkaar besproken wat er nog te doen valt tot de bijeenkomst van 13 november, en onderling de taken verdeeld. Voor de dorpsraad betekent dit onder andere dat er door de dorpsraad een brief zal worden verstuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, waarin we ons ongenoegen uiten over de gang van zaken en waarin we aangeven dat het vertrouwen in de gemeente ernstig is beschadigd.

Beste inwoners van Beets,

De dorpsraad van Beets voelt zich door de gemeente Edam-Volendam in het hemd gezet. Het vertrouwen in de gemeente is beschadigd en erger, het handelen van de gemeente heeft ertoe geleid dat het vertrouwen van het dorp in de dorpsraad is beschadigd. Ook de dorpsraad zelf voelt zich verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Achteraf gezien hadden we het verzoek om een embargo op de voorgenomen plannen voor vluchtelingenopvang, niet moeten accepteren. De dorpsraad heeft bij de gemeente benadrukt dat de inwoners van Beets betrokken moeten worden bij de besluitvorming. We hadden niet kunnen vermoeden dat de gemeente zonder dit te doen en besluit zou nemen. De dorpsraad is daarover uiteraard zeer ontstemd. 

De naam dorpsraad is misschien verwarrend, omdat deze doet denken aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een controlerende taak en kan stemmen over voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Leden van de gemeenteraad zijn gekozen door de inwoners van de gemeente en hebben daarmee een mandaat gekregen.
De dorpsraad heeft dat mandaat niet. Ze heeft een signalerende rol en kan thema’s die belangrijk zijn voor het dorp op de agenda zetten bij de gemeente. Van de gemeente mag je verwachten dat ze op de hoogte is van het ontbreken van dit mandaat. De raadpleging van de dorpsraad over de opvang van vluchtelingen in Beets had niet mogen gebeuren. De dorpsraad had ook niet op dit verzoek in moeten gaan. De vraag van de dorpsraad aan de gemeente om de inwoners van Beets te raadplegen is niet voldoende geweest. De gemeente heeft immers verzuimd om dit te doen. De dorpsraad vindt van zichzelf dat zij naïef is geweest in het vertrouwen naar de gemeente. Aan de andere kant heeft de dorpsraad belang gehecht aan een goede relatie, omdat die de basis vormt voor samenwerking.

Na het contact beloofde de gemeente er snel op terug te komen. Deze belofte werd niet nagekomen. De dorpsraad heeft de gemeente daarop gewezen, met als gevolg een nieuwe toezegging om er op korte termijn op terug te komen. Ook als Beets was afgevallen als mogelijk locatie wilden we dat weten. Wederom werd de belofte niet nagekomen. Zonder dat de dorpsraad werd geïnformeerd, ontvingen de inwoners van Beets een brief van de gemeente met de mededeling dat het evenemententerrein in Beets is uitgekozen als locatie voor 12 wooneenheden voor vluchtelingen uit Oekraïne.  

Hoe is het mogelijk dat daar een besluit over is genomen zonder de gemeenschap daarbij te betrekken? Wat valt er maandag 13 november nog te bespreken als het besluit al is genomen? De gemeente Edam-Volendam toont door het uitsluiten van de inwoners bij de besluitvorming, een diepe minachting voor de eigen burgers. 

Hoe nu verder? We kunnen niet verder met de gemeente zonder dat er vertrouwen is. En we kunnen ook geen dorpsraad zijn voor Beets als het vertrouwen van de inwoners ontbreekt. We zullen er met elkaar het gesprek over moeten voeren, te beginnen met iedereen die vanavond aanwezig is.

De dorpsraad van Beets

Eén gedachte op “Vergadering 8 november

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *