De dorpsraadleden

De dorpsraad bestaat bij een volledige bezetting uit acht leden. De volgende inwoners van Beets hebben zitting in de dorpsraad.